Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
ZÁKLADY GDPR
úterý, 17. duben 2018, 09:00
Shlédnutí : 412
Kontakt OHK Vyškov, tel.: 517 348 324, Martina Pinkasová.

Nařízení GDPR zavádí principy zodpovědnosti

 • Správce i zpracovatel bude muset dokumentovat, že zpracovává pouze data, která jsou nezbytná.
 • Vypracování posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
 • Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (Data Protection Officer).
 • Zavedení tzv. pseudonymizace osobních údajů.
 • Vedení záznamů o činnostech zpracování.
 • Vlastní implementace nezbytné ochrany dat.

GDPR dává lidem nová práva

 • Budou muset být o svých právech informováni.
 • Budou moci po správcích údajů vyžadovat právo vznést námitku proti zpracování.
 • Správce po takové námitce nebude moci údaje dále zpracovávat.
 • Budou moci požadovat přenos osobních údajů od jednoho správce k druhému.
 • Budou moci požadovat opravu.
 • Budou moci požadovat výmaz.

Obsah semináře:

 • Jak bude nutné změnit práci s osobními daty zákazníků a zaměstnanců ve vaší firmě?
 • Jak uvést firemní procesy, postupy a IT prostředí do souladu s GDPR?
 • Budete potřebovat pověřence (Data Protection Officer)? Jak najít toho správného?
 • Které vaše smlouvy a jak bude zapotřebí změnit?
 • Jak zajistit naplnění nových práv subjektů osobních údajů? (právo na informace, přenos, výmaz údajů aj.).
 • Jaké postupovat při porušení bezpečnosti osobních údajů?
 • Jak zavést bezpečný mechanismus pro přeshraniční přenos dat v rámci EU i mimo ni?
 • Jak mi pomůže projektový nástroj GDPR Tool?
 • Jaký je rozdíl mezi konzultační firmou a zavedením GDPR svépomocí?
Místo OHK Vyškov/Knihovna Karla Dvořáčka – Vyškov – Hlavní sál