Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
DPH u obcí a jiných neziskových subjektů
čtvrtek, 26. duben 2018, 09:00 - 14:00
Shlédnutí : 294
Kontakt OHK Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

„Cílem semináře je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav. Seminář je určen vedoucím a úředníkům ekonomických oborů obcí, měst a krajů dále ekonomům a účetním ostatních neziskových organizací, organizačním složkám státu a dobrovolným svazkům obcí.“

Z programu např.:

  • Aktuální informace z oblasti DPH, změny DPH v r. 2018, návrhy změn ZDPH na r. 2019, nejnovější metodické informace DFŘ.
  • Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou/nejsou předmětem daně, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi.
  • Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výpočet a charakteristika.
  • Souvislosti činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně.
  • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný/krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech.
  • Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty – režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení.
  • Změny ZDPH v r. 2017 a 2018 – režim přenesení daňové povinnosti, DPH z manka, nespolehlivý plátce
    a nespolehlivá osoba, ručení za daň.
  • Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků.
Místo OHK Břeclav, dveře č. 2017, nám. T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav