Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Zaměstnávání cizinců v České republice
čtvrtek, 31. květen 2018, 09:30 - 14:30
Shlédnutí : 364
Kontakt OHK Břeclav, nám. T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

„Seminář je určen personalistům a podnikovým právníkům, kteří se zabývají problematikou v oblasti lidských zdrojů a zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí. Cílem semináře je představení základních principů zaměstnávání cizinců na území České republiky včetně rozdílů při zaměstnávání občanů EU a cizinců z tzv. třetích států. Seznámení s nejdůležitějšími změnami, které přinesla novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti účinná od 15. srpna 2017. Vysvětlení problematiky získávání zaměstnaneckých karet, rozdílu duální a neduální zaměstnanecké karty a s tím související výklad o výjimkách a odchylkách od standardních postupů. Posluchači budou dále upozorněni na příslušné povinnosti vůči státním úřadům a informování o aktuálních změnách v této oblasti. Seminář není zaměřen na daňové otázky a obecné otázky sociálního a zdravotního pojištění, včetně některých specifických otázek (odborná způsobilost u lékařských povolání či grantové dohody a další podmínky u výzkumných pracovníků).“

Místo OHK Břeclav, dveře č. 2017, nám. T. G. Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav