• khkjm.cz
 • Akce
 • Zákoník práce komplexně se zdůrazněním novelizace 2019

Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Zákoník práce komplexně se zdůrazněním novelizace 2019
úterý, 19. únor 2019, 09:00 - 14:00
Shlédnutí : 215
Kontakt OHK Břeclav, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav
Cílem je seznámení účastníků se základními pracovněprávními instituty, se kterými se lze v praxi nejčastěji setkat. Po absolvování celodenního školní získá účastník znalosti související se vznikem, změnou i zánikem pracovního poměru, stejně jako dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tak, aby se v praxi vyvaroval často vyskytujícím se chybám. Vše doplněno o praktické příklady a prostor pro praktické dotazy účastníků! Seminář je určen pro účastníky na pozici zaměstnance i zaměstnavatele, začátečníky i pokročilé.

Z programu např.:

 • Čemu se z pohledu pracovního práva vyvarovat při výběru zaměstnanců a jak tyto zaměstnance vybrat?
 • Vznik pracovního poměru se zaměřením na pracovní smlouvu v praxi.
 • Zkušební doba komplexně.
 • Pracovní poměr na dobu určitou a neurčitou.
 • Změny pracovního poměru, převedení na jinou práci. Problematika pracovních cest v praxi.
 • Skončení pracovního poměru z pohledu teorie i praxe, neplatné skončení pracovního poměru, soudní rozhodnutí. Odstupné.
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Pracovní doba a doba odpočinku, přesčasy a svátky v praxi.
 • Dovolená z pohledu teorie a praxe, její převádění a určování.
 • Náhrada škody zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Další instituty pracovního práva – doručování, vnitřní předpis, osobní spis, potvrzení o zaměstnání, pracovní posudek, základní práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele atd.
 • Zdůraznění klíčových změn v roce 2018.
 • Seznámení s klíčovými instituty účinnými v rámci ochrany osobních údajů (GDPR) od května 2018 a povinnosti zaměstnavatele a personalistů s tímto spojené – na co nezapomenout v pracovních smlouvách, dotaznících, při monitorování zaměstnanců apod. Jak správně nastavit vnitřní předpisy?
 • Zdůraznění klíčových změn v rámci novelizace 2019.
Místo OHK Břeclav, dveře č.207, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav