Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Zdaňování mezd v roce 2017 a 2018
pátek, 16. únor 2018, 08:30 - 13:00
Shlédnutí : 298

Na semináři se dozvíte informace o :

  • zvýšení daňového zvýhodnění na děti v průběhu roku 2017 a od 1. 1. 2018,
  • podmínkách pro uplatnění "školkovného" a změna posuzování nároku na školkovné (časové rozlišení),
  • možnosti elektronického podpisu Prohlášení poplatníka, vymezení dalších příjmů malého rozsahu (kromě DPP), které lze zdanit srážkovou daní do nově stanoveného limitu bez nutnosti podávat daňové přiznání,
  • ročním zúčtování záloh na daň s promítnutím některých retroaktivních změn v zákoně,
  • úpravě metodiky u slev na dani, na daňovém zvýhodnění a daňových bonusech,
  • změně v odpočtech bezúplatného plnění.
Místo OHK Hodonín