Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
GDPR pro malé a střední podniky
čtvrtek, 15. únor 2018, 09:00 - 13:00
Shlédnutí : 77
Kontakt RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno

Dne 25. 5. 2018 nabude účinnosti nařízení EP a Rady č. (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení      o ochraně osobních údajů (známé pod zkratkou „GDPR“). Seminář se bude věnovat vymezení základních pojmů a institutů zakotvených v GDPR, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Seminář je zaměřen na rozbor specifik ochrany osobních údajů pro MSP, přičemž probrány budou zejména nové povinnosti malých a středních podniků. S ohledem na skutečnost, že zpracování osobních údajů je v rámci malých a středních podniků spojeno především se mzdovými a personálními otázkami, bude významná část semináře věnována jejich rozboru. Opomenuta však nebude ani klientská agenda. V neposlední řadě bude pozornost zaměřena na stále aktuální kamerové systémy. Nedílnou součástí semináře budou praktická doporučení pro postup vedoucí k zajištění souladu zpracování osobních údajů s GDPR.

Místo Pavilon RHK Brno, areál BVV - Výstaviště 1, Brno