Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
INTRASTAT
úterý, 13. únor 2018, 09:00 - 14:00
Shlédnutí : 78
Kontakt OHK Břeclav, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

Z programu např.:

  • Výkaz INTRASTAT:

- Právní základ.

- Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon.

- Nařízení vlády č. 244/2016 k provedení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statických znaků.

- Vznik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení.

- Zpravodajská jednotka a její povinnosti. Zánik zpravodajské jednotky.

- Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat.

- Uvádění KN/K Kombinované nomenklatury – KN pro rok 2018.

- Kódy transakcí. Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms.

- Uvádění dalších údajů do výkazů.

- Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování.

- Provádění oprav údajů ve výkazech. Způsoby podání výkazu.

  • Kontoroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány.
  • Diskuze, zodpovězení dotazů.
Místo OHK Břeclav, dveře č.207, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav