• khkjm.cz
 • Akce
 • Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů

Akce

Kalendář událostí

Předchozí měsíc Předchozí den Následující den Následující měsíc
Vyhledat
Daňové a nedaňové náklady v daních z příjmů
čtvrtek, 22. únor 2018, 09:30 - 14:00
Shlédnutí : 88
Kontakt OHK Břeclav, nám. T.G.Masaryka 38/10, 690 02 Břeclav

„Cílem tohoto semináře je rozbor nejsledovanější oblasti v daních z příjmů vůbec, a to daňově uznatelných a neuznatelných nákladů. Předmětem zájmu budou tedy především §§ 24 a 25 zákona o daních z příjmů v aktuálním znění. Seminář nebude zaměřen pouze na novinky, ale i na rekapitulaci problematiky jako celku, včetně výkladových stanovisek GFŘ, relevantní judikatury Nejvyššího správního soudu a návaznosti na účetnictví.“

Z programu např.:

 • Smluvní sankce, úroky z prodlení, pokuty.
 • Daně v daňových nákladech – daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí, dph.
 • Zaměstnanecké benefity.
 • Opravné položky k pohledávkám.
 • Úroky z úvěrů a půjček.
 • Dopravní paušály.
 • Likvidace zásob.
 • Manka a škody.
 • Diskuze.
Místo OHK Břeclav/bude upřesněno dle počtu účastníků