Školení v oblasti energetických úspor

Zvyšte energetickou účinnost a efektivitu svých budov. Nechte proškolit příšlušné pracovníky vaší firmy v energetických úsporách a snižte pak dlouhodobě své náklady na outsoursing v této oblasti. Přihlašování do kurzu je možné do 20. 12. 2018. Kurz se uskuteční v průběhu roku 2019.

 • Česko-německá obchodní a průmyslová komora nabízí bezplatný kurz v oblasti energetiky, jehož cílovou skupinou jsou mladí zaměstnanci do 35 let. Ti se v rámci jednotlivých školení dozvědí, jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, optimalizovat procesy či realizovat energeticky úsporná opatření a tím přispět k lepší ochraně klimatu. Účastníci kurzu obdrží certifikát o získání dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání zdrojů energie.

  Projekt Young Energy Europe je financován prostřednictvím Evropské iniciativy na ochranu klimatu (EUKI). EUKI je finanční nástroj Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů (BMU). Hlavním cílem iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností v rámci Evropy na základě Pařížské dohody.

  V Německu je projekt realizován ve spolupráci s obchodními a hospodářskými komorami již od roku 2014, celkem bylo vyškoleno více jak 5000 zaměstnanců z 1500 firem. V roce 2018 se projekt rozšířil do čtyř zemí Evropy – České republiky, Maďarska, Bulharska a Řecka. Koordinátorem projektu je DIHK Service GmbH, dceřinná společnost DIHK e.V. (Německý obchodní sněm).

  Webové stránky projektu: http://young-energy-europe.eu/

 

 

 • Cíle projektu Young Energy Europe

  • Odkrytí skrytých či nevyužitých potenciálů úspor energie
  • Zvýšení energetické účinnosti a efektivity využívání zdrojů
  • Zvýšení synergických efektů ve firmách
  • Posílení povědomí o životním prostředí a ochraně klimatu
  • Podpora výměny know-how a zkušeností

   

 • Výhody pro Váš podnik

  • Identifikujte žrouty energie a snižte dlouhodobě své náklady
  • Zmenšete stopu CO2, kterou za sebou Váš podnik zanechává
  • Nabídněte svým zaměstnancům atraktivní možnost dalšího vzdělávání
  • Bezplatná kvalifikace „Energie-Scout“ prostřednictvím ČNOPK
  • Prakticky orientovaná kvalifikace (zpracování vlastního projektu, zapůjčení měřicích přístrojů zdarma)

  Průběh a obsah kurzu:

   

 • 5ti denní školení (16. 4. - 10. 9. 2019)

  Během jednotlivých školicích dnů získají účastníci informace a rozšíří si své znalosti v následujících oblastech:

  • ochrana klimatu
  • energetický management provozu, provozní technologie
  • možnosti optimalizace a úspor energie
  • obnovitelné zdroje energie
  • energetická efektivita budov, vytápění/chlazení/větrání
  • procesní teplo/chlad, odpadní teplo
  • osvětlení
  • efektivita zdrojů - odpady/oběhové hospodářství, management a spotřeba/úspora vody
  • podniková mobilita
  • výpočty hospodárnosti, návratnosti, úspor CO2, možnosti financování projektů
  • soft skills - prezentační a komunikační dovednosti, projektový management

  Praktická část

   

 • Prezentace energeticky úsporných projektů (8. 10. 2019)

  V rámci posledního dne kurzu se prezentují praktické projekty na společném workshopu. Tím je účastníkům umožněno profitovat i ze zkušeností z ostatních firem a získat další podněty k samostatnému hledání dalších potenciálů úspor. Po skončení kurzu obdrží úspěšní účastníci certifikát o absolvování kurzu, bude vyhlášen nejlepší projekt.

   

 • Příjem přihlášek pro rok 2019 byl již zahájen, přihlášení je možné do 20. 12. 2018. 

  Struktura kurzu bude podobná jako v letošním roce s přihlédnutím ke složení skupiny přihlášených účastníků. V roce 2019 bude první fáze kurzu probíhat v průběhu dubna až června -první čtyři školicí dny, poslední školicí den pak proběhne v září. Následně budou odevzdávány a prezentovány praktické projekty. Předpokládaným místem konání bude Brno, definitivně bude upřesněno dle sídla firem přihlášených účastníků.

  Závaznou přihlášku, harmonogram a další podrobnosti Vám zašleme na vyžádání e-mailem, kontaktní osoba: O. Hrdlička, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.