Změny v programu Kvalifikovaný zaměstnanec (Režim Ukrajina)

Věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec !!

 

Hospodářská komora ČR byla 13.3.2020 informována o okamžitém pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace.

U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachovánoŽadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.

Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.

I v případě, že žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až v období po skončení nouzového stavu.

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, bude nadále přijímat žádosti o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec, ale pouze s tím, že žádosti budou zaevidované a po formální stránce zkontrolované. Žádosti nebudou v současné době zařazovány do programu Kvalifikovaný zaměstnanec.

22.5. 2020 došlo k částečnému obnovení vízové agendy na GK Lvov. Ve vztahu k Programu kvalifikovaný zaměstnanec to bude znamenat následující:

- nové žádosti budou přijímány na GK Lvov pouze tehdy, pokud se jedná o cizince, kteří by měli v ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, konkrétně se jedná o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO: 
5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče, 
5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče, 
5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení 
83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby

Držitelé schengenských víz a ZK, kterým propadne platnost od vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020 mohou pokračovat v zaměstnání u zaměstnavatele po dobu skončení nouzového stavu a následujících 60 dní. Dle informací od kolegů z MPSV lze tuto chvíli očekávat vyšší benevolenci kontrolních orgánů v rámci kontrol zaměstnavatelů.

Pro podrobnější a aktuální informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx a Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html .

 

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx