Změny v programu Kvalifikovaný zaměstnanec (Režim Ukrajina)

Věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v rámci nouzového stavu !!

 

Hospodářská komora ČR byla 13.3.2020 informována o okamžitém pozastavení příjmu žádostí do všech vládních programů ekonomické migrace.

U již zařazených žádostí do programů se ruší všechny termíny k podání žádostí na zastupitelských úřadech, avšak zařazení do programů zůstává zachovánoŽadatelům, kterým již byl stanoven termín na zastupitelském úřadu ČR, bude tento termín posunut na dobu skončení nouzového stavu. O nových termínech budou zaměstnavatelé informováni. Žadatelé ani koordinátoři nebudou o zrušení termínů informováni ze strany zastupitelských úřadů jednotlivě. Informace bude zveřejněna na webových stránkách zastupitelských úřadů a MZV.

Řízení o žádostech o zaměstnanecké karty, které již byly přijaty zastupitelskými úřady, se až do skončení nouzového stavu přerušují.

I v případě, že žadatelé byli informováni o udělení zaměstnanecké karty a vyzváni k dostavení se na zastupitelský úřad pro převzetí vstupního víza, se řízení přerušuje a víza budou vydávána až po skončení nouzového stavu.

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, bude nadále přijímat žádosti o zařazení do programu Kvalifikovaný zaměstnanec, ale pouze s tím, že žádosti budou zaevidované a po formální stránce zkontrolované. Žádosti nebudou v současné době zařazovány do programu Kvalifikovaný zaměstnanec.

Držitelé schengenských víz a ZK, kterým propadne platnost od vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020 mohou pokračovat v zaměstnání u zaměstnavatele po dobu skončení nouzového stavu a následujících 60 dní. Dle informací od kolegů z MPSV lze tuto chvíli očekávat vyšší benevolenci kontrolních orgánů v rámci kontrol zaměstnavatelů.

Pro podrobnější a aktuální informace o nouzovém stavu a zastavení příjmu víz sledujte webové stránky Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/cestovani-po-dobu-nouzoveho-stavu.aspx a Ministerstva zahraničních věcí: https://www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/pozastaveni_vizovych_rizeni_na_vsech.html .

V souvislosti s odlivem zahraničních pracovníků a jejich návratem do vlasti z důvodu šíření koronavirové nákazy, jsme byli informováni ze strany MV ČR o následují změně v podmínkách Programu kvalifikovaný zaměstnanec:

Zaměstnanec, který získal zaměstnaneckou kartu prostřednictvím Programu kvalifikovaný zaměstnanec, může v období od 20. března 2020 až do ukončení nouzového stavu, v kterém se aktuálně Česká republika nachází, změnit svého zaměstnavatele i před uplynutím 6 měsíční lhůty, po kterou by dle podmínek Programu kvalifikovaný zaměstnanec na svého zaměstnavatele měl být fixován.

Níže naleznete oficiální text a odkaz na internetové stránky MV ČR, kde je text publikován.

Pokud v ČR pracujete na zaměstnaneckou kartu můžete od 20. března do konce nouzového stavu změnit zaměstnavatele či pracovní pozici i dříve než po 6 měsících. Změnu jste nadále povinen/a ohlásit Ministerstvu vnitra dle zákonem stanovených podmínek.

Jestliže Váš nový zaměstnavatel provádí krizová opatření či k jejich provádění napomáhá, stačí pokud změnu oznámíte nejpozději v den nástupu do nové práce. Ministerstvo již nebude vyhotovovat sdělení o splnění podmínek, ty jsou považovány za splněné Vašim oznámením. V takovém případě je k oznámení změny třeba doložit i vyjádření nového zaměstnavatele, jakým způsobem je zapojen do plnění krizových opatření (např. činnosti v oblasti zdravotnictví, výroba ochranných pomůcek apod). Výše uvedené platí obdobně, pokud jste držitelem modré karty.

https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnosti-a-informace-pro-cizince-prevence-rozsireni-covid-19.aspx