Obnovení programu Kvalifikovaný zaměstnanec (Režim Ukrajina)

Věnujte prosím pozornost aktuálním informacím v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec !!

 

Dne 15.6.2020 došlo k obnovení programu Kvalifikovaný zaměstnanec v jeho původní podobě, tedy pro včechny profese v hlavních třídách CZ-ISCO 4-8.