Řádná členská schůze KHK JM 20.6.2023

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek svolává tímto řádnou členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 20. 6. 2023 ve 14.00 hod. na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost.

 
         

P  O  Z  V  Á  N  K  A

  Představenstvo spolku

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek (dále jen „spolek“ nebo „KHKJM“)

se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, IČ: 696 51 175

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22010 

                                                                                                                                                      svolává tímto

                   členskou schůzi spolku (dále jen „ČS“), která se bude konat dne 20. 6. 2023 ve 14.00 hod.

na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost

 

        Program ČS:

  1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů, schválení programu.
  2. Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2022, návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, zprávou představenstva o činnosti spolku za rok 2022 a stavu jeho majetku k 31.12.2022
  3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a stanovisko k účetní závěrce a ke zprávám a návrhům pro ČS.
  4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
  5. Zpráva o hlavních směrech činnosti spolku v roce 2023 a schválení těchto hlavních směrů.
  6. Odvolání člena představenstva a členy dozorčí rady.
  7. Volba předsedu představenstva, místopředsedů, členů představenstva a volba členů dozorčí rady.
  8. Závěr ČS

     

     

Organizační pokyny: Registrace členů spolku bude probíhat dne 20.6.2023 od 13.45 hod. do 14.00 hod.

V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, která zůstane u spolku.                                                        

Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí od 14 dnů před konáním ČS v pracovních dnech od 9.00 hod do 13.00 hod. v budově TITC, 1.patro, na adrese Purkyňova 648/125 v Brně. Každý člen má právo požádat o zaslání těchto dokumentů, na jim udanou adresu.

Důvody konání ČS: Zákonná povinnost volby předsedu, místopředsedu, členů představenstva a dozorčí rady z důvodu uplynutí jejich funkčního období dne 26.6.2023 a dále zákonná povinnost schválit roční účetní závěrku roku 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 do konce šestého měsíce.                                                        

  Návrh usnesení ČS:

  - bod 1: není předkládán návrh. Volba osob bude provedena až na ČS dle přítomných.

  - bod 4: ČS schvaluje účetní závěrku a vypořádání hospodářského výsledku dle návrhu představenstva.

  - bod 5: ČS schvaluje hlavní směry činnosti spolku na rok 2023 dle návrhu představenstva.

  - bod 6: 1) ČS odvolává s účinností ke dni 26.6.2023 člena představenstva, kterým je:

                - Ing. František Pálka, nar. 12.9.1972, bytem 21.dubna 981, 691 42 Valtice

               2) ČS odvolává s účinností ke dni 26.6.2023 tyto členy dozorčí rady:

                - Mgr. Ing. Milan Šouba, nar. 19.9.1956, bytem Foltýnova 1004/13, Bystrc, 635 00 Brno

                - Jan Kárník, nar. 27.2.1949, bytem Sokolská 1280/11, 669 02 Znojmo

  - bod 7: 1) ČS volí za předsedu představenstva s účinností ke dni 27.6.2023 tuto osobu:

                - Ing. Michal Štefl, nar.18.5.1956, bytem Jugoslávská 649/93, Černá Pole, 613 00 Brno

               2) ČS volí za místopředsedu představenstva s účinností od 27.6.2023 tyto osoby:

               - Ing. Ladislav Chodák, nar. 27.5.1958, bytem Jundrovská 1035/3, Komín, 624 00 Brno

               - Ing. Luboš Kukliš, nar.20.8.1975, bytem Střelecká 108, 691 42 Valtice

               - Ing. Jan Mega, nar. 24.1.1953, bytem Tyršova 443, 664 42 Modřice

               3) ČS volí za člena představenstva s účinností od 27.6.2023 tyto osoby:

               - Ing. František Fabičovic, nar. 1.2.1957, bytem Vinohrady 1041, 691 42 Valtice

               - Daniel Ďuriš, nar. 18.9.1992, bytem Žerotínova 358/11, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

               - Ing. Karel Břenek, nar. 9.9.1972, bytem Vodárenská 717, 664 01 Bílovice nad Svitavou

               - Hana Chlupová, nar. 17.9.1952, bytem Hořice 40, 678 01 Blansko

               - Ing. Martin Bezděk, nar.17.7.1964, Mečířova 2315/13, Královo Pole, 612 00 Brno

               - Ing. Adam Kratochvíl, nar. 16.11.1987, bytem Jabloňová 211, 691 81 Horní Věstonice

               4) ČS volí za člena dozorčí rady s účinností od 27.6.2023 tyto osoby:

              - Ing. Oldřich Brýža, nar.22.11.1957, bytem Komenského 69, 664 01 Řícmanice

              - Ing. Mgr. Milan Sedláček, PhD., nar. 11.4.1984, bytem Víta Nejedlého 438/18, Dědice, 682 01 Vyškov

              - Jan Blažek, nar. 15.2.1970, bytem Barevná 378/5, 671 81 Znojmo

                                  -----------------------------------------------------------------------------                                     

            Člen spolku potvrdí svoji účast do 15. 6. 2023 na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

            V Brně, dne 2. 6. 2023                                                                        Ing. Michal Štefl

                                                                                                                         předseda představenstva

                 

           ORIGINÁL POZVÁNKY S PODPISEM PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

 

Vytisknout E-mail