Jihomoravská hvězda 2017

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

Propozice veřejné přehlídky

„Jihomoravská hvězda - soutěž o nejlepší technickou učební pomůcku“ 2017

Cíl a zaměření soutěže:

Cílem soutěže je:

 - přispět ke zvýšení atraktivity a kvality polytechnické výchovy, rozvoji manuální zručnosti dětí a žáků v mateřských a základních školách a technicky zaměřeného vzdělávání na středních školách formou propagace kvalitních učebních pomůcek pro uvedené stupně vzdělávání,

- napomoci k prohlubování vztahu dětí a žáků k práci, zvýšení zájmu o techniku zejména v předškolním a základním vzdělávání, zvýšení motivace dětí k volbě technických a řemeslných oborů vzdělání a zvýšení efektivity technicky zaměřené výuky,

- ocenit úspěšnou práci, nápaditost a didaktický přínos se záměrem přispět ke zvýšení kvality výchovně vzdělávacího procesu v technických oborech a řemeslech.

Účastníci soutěže:

Soutěž je určena všem fyzickým a právnickým osobám s bydlištěm nebo sídlem na území ČR. Každý účastník může přihlásit do každé kategorie soutěže pouze jednu učební pomůcku (maximálně tedy 4 učební pomůcky ve 4 kategoriích).

Parametry soutěžní učební pomůcky:

Přihlášené učební pomůcky musí být zaměřeny na rozvoj polytechnické výchovy, manuální zručnosti nebo objasňovat určitý jev či proces.

Maximální parametry učebních pomůcek jsou ovlivněny výstavními a manipulačními prostory. Rozměry přihlášených učebních pomůcek nesmí přesáhnout: 195x210x310cm. Z důvodu prezentace musí být přihlášené učební pomůcky mobilní.

Kategorie soutěže:

V rámci soutěže se hodnotí učební pomůcky ve čtyřech kategoriích:

- technická učební pomůcka pro předškolní vzdělávání

- technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – I. stupeň

- technická učební pomůcka pro základní vzdělávání – II. stupeň

- učební pomůcka pro technické a řemeslné obory vzdělání na středních školách

Vyhlašovatel soutěže:

- Jihomoravský kraj

Partner soutěže:

- Krajská hospodářská komora jižní Moravy

Organizátor soutěže:

Organizátorem soutěže je Integrovaná střední škola automobilní Brno, příspěvková organizace ve spolupráci s Moravian Science Centra Brno, příspěvkové organizace, jež je provozovatelem VIDA! Science centra v Brně.

Organizační výbor:

Organizační výbor (OV) je poradním a konzultačním orgánem organizátora soutěže. Složení organizačního výboru:

- Ing. Milan Chylík - ředitel ISŠA Brno, předseda OV

- Mgr. Lukáš Richter – ředitel VIDA! science centrum, místopředseda OV

- Mgr. Lucien Rozprým - vedoucí oddělení prevence a volnočasových aktivit OŠ JMK, místopředseda OV

- Mgr. Petr Kostík - ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy

- Ing. Josef Hypr - ředitel Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy, garant Centra odborného vzdělávání ve stavebnictví v JMK

- Ing. Ladislav Němec – ředitel Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Brno, Sokolská, garant Centra odborného vzdělávání pro strojírenství v JMK

- doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. - vedoucí Katedry fyziky, chemie a odborného vzdělávání PF MU

Organizace soutěže:

Zájemci o účast v soutěži se přihlašují vyplněním elektronické přihlášky, z přihlášených technických učebních pomůcek vybere odborná komise na základě bodového hodnocení maximálně dvacet učebních pomůcek, které postoupí do dalšího kola hodnocení. Tyto učební pomůcky budou prezentovány ve VIDA! science centru Brno. Ve druhém kole pak hodnotící komise z řad osobností a významných odborníků vybere vítězné učební pomůcky. Vyhodnocení soutěže a ocenění vítězů proběhne na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Harmonogram soutěže:

Termín podání přihlášek do 14. května 2017

Výběr postupujících pomůcek do 18. června 2017

Převzetí vybraných učebních pomůcek

ve VIDA! science centru Brno do 30. června 2017

Hodnocení vybraných pomůcek do 15. září 2017

Prezentace vybraných učebních pomůcek

ve VIDA! science centru Brno 1. srpna -31. říjen 2017

Vyhodnocení soutěže a ocenění vítězů

na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně 9. října 2017

Prezentace vybraných učebních pomůcek v členských

organizacích České asociace science center listopad 2017- duben 2018 

Přihlášení do soutěže:

Zájemci o účast v soutěži se přihlašují do 14. května 2017 vyplněním elektronické přihlášky na www.jihomoravskahvezda.cz.

Náležitosti přihlášky:

Přihláška do soutěže obsahuje:

- Název učební pomůcky

- Kategorie soutěže

- Kontaktní údaje

- Rozměry a hmotnost učební pomůcky

- Technický popis učební pomůcky (max. 2000 znaků)

- Popis didaktického využití a předpokládaný přínos učební pomůcky v pedagogickém procesu (max. 2000 znaků)

- Fotodokumentaci ve formátu jpg (max. 3 fotografie o celkové max. velikosti 6MB)

Způsob hodnocení přihlášených učebních pomůcek:

Hodnocení přihlášených technických učebních pomůcek je dvoukolové. V prvním kole vybere odborná komise na základě bodového hodnocení maximálně dvacet učebních pomůcek, které postoupí do dalšího kola hodnocení. Tyto učební pomůcky budou prezentovány ve VIDA! science centru Brno a následně ve vybraných členských organizacích České asociace science center.

Ve druhém kole pak hodnotící komise z řad osobností a významných odborníků vybere vítězné učební pomůcky. Kritéria hodnocení postupujících učebních pomůcek ve druhém kole budou stejná jako v kole prvním s tím, že se komise blíže seznámí s vybranými učebními pomůckami a ověří jejich didaktickou využitelnost a předpokládaný přínos v pedagogickém procesu.

Na základě následné prezentace vybraných učebních pomůcek v členských organizacích České asociace science center a hlasování návštěvníků, bude v rámci vyhlášení následujícího ročníku soutěže předána také Cena veřejnosti. 

Kritéria hodnocení:

Hodnocení učebních pomůcek odbornou komisí bude probíhat pomocí bodového systému na základě následujících kritérií. Maximální dosažitelný počet je 100 bodů. Výsledné bodové hodnocení konkrétní učební pomůcky bude průměr bodového hodnocení konkrétních učebních pomůcek jednotlivými členy komise.

Hodnotící kritéria:

- účelnost a využitelnost max. 30 bodů

- nápaditost max. 30 bodů

- technické provedení max. 20 bodů

- úroveň předpokládaného didaktického využití pomůcky v pedagogickém procesu max. 20 bodů

Další podmínky soutěže:

- „Jihomoravská hvězda - soutěž o nejlepší technickou učební pomůcku“ není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu § 1772 občanského zákoníku, ale jde o veřejnou přehlídku učebních pomůcek úspěšných ve dvoukolovém hodnocení za podmínek výše uvedených,

- učební pomůcky převzaté ve VIDA! science centru Brno budou po celou dobu prezentace pojištěny,

- učební pomůcky budou prezentovány ve VIDA! science centru Brno a následně ve vybraných členských organizacích České asociace science center,

- vítězné učební pomůcky budou vhodnou formou popularizovány v široké, zejména pak pedagogické veřejnosti,

- dle charakteru učební pomůcky a dohody se soutěžícími budou vybrané učební pomůcky prezentovány pasivně (zabezpečeny proti manipulaci) nebo aktivně (s možností využití návštěvníky),

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo upravit (zúžit, změnit, rozšířit) v průběhu soutěže tyto propozice,

- vyhlašovatel ani organizátor účastníkům soutěže nehradí náklady spojené s účastí v této soutěži,

- účastníkům soutěže účastí v soutěži nevzniká nárok na jakékoli ocenění,

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo tuto soutěž zrušit bez udání důvodu, kdykoli v jejím průběhu.

Odesláním přihlášky soutěžící souhlasí s propozicemi soutěže a dalšími podmínkami účasti v soutěži, kterými jsou zejména:

- souhlas s využitím osobních údajů a technických údajů přihlášené učební pomůcky pro potřeby hodnocení členy odborných komisí,

- v případě postupu do druhého kola hodnocení účastník souhlasí s využitím osobních údajů a technických údajů přihlášené učební pomůcky, která bude v rámci soutěže prezentována na webových stránkách a ve VIDA! science centrum Brno,

- v případě postupu do druhého kola hodnocení účastník souhlasí také s předáním vybrané učební pomůcky do VIDA! science centrum Brno a se zapůjčením organizátorům pro potřeby hodnocení a prezentace,

- o převzetí učební pomůcky bude vyhotoven protokol,

převzaté učební pomůcky budou po celou dobu prezentací pojištěny organizátorem soutěže.

Dokumenty

 

Vytisknout E-mail