Krajská exportní konference v Brně

Součástí letošní krajské exportní konference byl kurz prezentačních dovedností pro exportéry vedený experty Diplomatické akademie MZV ČR.  

Letošní ročník krajské exportní konference v Brně se se uskutečnil ve čtvrtek 7. září 2017 od 9:30 v konferenčním sále Vědeckotechnického parku TITC, Purkyňova 125, Brno.  

Krajská exportní konference navázala na loňskou úspěšnou sérii exportních konferencí. Vystoupili na ní zástupci Hospodářské komory, Ministerstva zahraničních věcí ČR, bank, pojišťovacích společností, Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a dalších významných aktérů v podpoře exportu.

Novinkou programu letošní série krajských exportních konferencí bylo zařazení kurzu prezentačních dovedností pro exportéry provedený experty Diplomatické akademie MZV ČR a také setkání s velsvyslancem Vietmanu a obchodním radou Běloruska, kteří představili své země nejen poutavými videospoty, ale též aktuálními informacemi ze všech sektorů hospodářství a kultury těchto zemí. 

Řečníci uváděli konkrétní příklady týkající se přípravy a realizace exportního případu, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat, poradí, jak se vyhnout neúspěchu a představí novinky z oblasti podpory exportu jak zkušeným exportérům, tak exportérům začínajícím.

PROGRAM
09:30 – 10:00   Prezence
10:00 – 10:15   Zahájení konference
Ing. Bořivoj Minář, viceprezident Hospodářské komory ČR
Ing. Michal Štefl, viceprezident Hospodářské komory ČR a předseda Krajské hospodářské komory jižní Moravy
Bc. Bohdana Konečná, Centrum pro mezinárodní spolupráci, Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Ing. Marek Svoboda, ředitel Odboru ekonomické diplomacie, Ministerstvo zahraničních věcí

10:15 – 12:30   Správný postup při přípravě a realizaci exportního případu, úskalí exportního financování, právní aspekty, jak se vyhnout potížím, příklady / tipy / doporučení, otázky & odpovědi
12:30 – 13:00   Přestávka (občerstvení)
13:00 – 14:00   Kurz prezentačních dovedností pro exportéry
14:15 – 15:00   Představení vybraných zemí prostřednictvím zahraničních diplomatů, možnost networkingu
15:00 – 15:45   Možnost networkingu se zahraničními diplomaty

Součástí krajské exportní konference byla i možnost networkingu s přítomnými zástupci partnerů krajské exportní konference – Československá obchodní banka (ČSOB), Česká exportní banka (ČEB), Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP), exportní pojišťovna CREDENDO a Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR.

Cílem bylo poskytnou účastníkům takové informace, které budou moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit. Zároveň bylo záměrem touto konferencí přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou. 

Našim cílem je také oslovit tzv. nové exportéry, tedy firmy, které mají zajímavý produkt či službu a o jejich exportu zatím jen uvažují. Rozdílem oproti jiným podobným akcím bude kladený důraz na praktičnost s důrazem na kvalitní prezentaci českých exportérů směrem k zahraničním partnerům a klíčovým institucím