ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY BIC BRNO

Udržitelné financování VaVaI se bez zvýšení prostředků ze soukromého sektoru neobejde.  

Již poosmé se ve čtvrtek 26. října 2017 sešla za účasti zástupců Krajské hospodářské komory jižní Moravy Vědecká rada BIC Brno, tentokrát v prostorách společnosti SIEMENS v Brně, která je členem Regionální hospodářské komory Brno.

Hlavním hostem zasedání byl náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks, který se členy rady a přítomnými hosty diskutoval především o dlouhodobé strategii financování systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Na úvod účastníky přivítal hostitel, technický ředitel společnosti Siemens s.r.o., pan Petr Hill a představil přítomným jak historii, tak i současnost firmy. Nejvíce diskutovaným tématem byl budoucí scénář vývoje výdajů na VaVaI, který náměstek místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Arnošt Marks představil úvodem svého vystoupení a kde konstatoval asymetrický stav, kdy vyspělé západní země investují do VaVaI 3-4% HDP a Česká republika přibližně jen 2%. Dalším bodem programu byla prezentace ředitele odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva průmyslu a obchodu Martina Švolby, který představil priority ministerstva v oblasti VaVaI. Velmi inspirativní byla též prezentace ředitelky společnosti Strojírna Oslavany Aleny Lubasové nazvaná „Včera, dnes a zítra“. Firma, která vyrábí tlumiče pro veškerá kolejová vozidla, se před několika lety vydala vstříc nové vizi „Zanechat po sobě stopu úspěšné, společensky odpovědné firmy rodinného typu“.

Závěrem zasedání odhlasovali členové vědecké rady zavedení statusu „čestného člena vědecké rady“ a obratem prvním čestným členem schválili pana Jaroslava Chaloupku, zakladatele společnosti BIC Brno a jejího dlouholetého ředitele.