Kreatin

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

09/2013 - 02/2015

KREATIN - KREATIVITA A INOVATIVNOST NA GLOBÁLNÍM TRHU

"Společně bez hranic" 

KreatIN logo programu barevne

 

Projekt KreatIN - "Kreativita a inovatívnost na globálnom trhu" je realizován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika. Období realizace projektu je 1.9.2013 - 28.2.2015. Reg. č. NFP22410320086. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity. 

Příprava a realizace školicího  programu

TRÉNIKOVÝ MODUL - v rámci této aktivity bude zpracován modul tréninkového vzdělávacího programu se zaměřením na přeshraniční aspekt při šířeí inovačních znalostí.

VZDĚLÁVACÍ WORKSHOPY - dále se uskuteční přeshraniční vzdělávací workshopy pro cílovou skupinu, kterou jsou právnické a fyzické osoby, absolventi vysokých škol, začínajícía též již etablovaní podnikatelé.

ŠKOLENÍ O PODNIKATELSKÉM PLÁNU - bude zrealizováno školení, na kterém se účastníci dozví potřebné informace pro kvalitní zpracování podnikatelského plánu. Účastníci tak dostanou praktický nástroj pro rozvíjení svých podnikatelských aktivit.  

Výměnné návštěvy v inovačních institucích

V rámci této projektové aktivity budou uspořádány celkem 4 výměnné návštěvy v inovačních institucí ze zapojených regionů (Žilina, Ostrava, Trnava, Brno). Výměnná náštěva bude koncipována jako celodenní akce, kdy v dopoledních hodinách se v prostorách dané inovační instituce uskuteční vzdělávací workshop a odpoledne proběhne komentovaná prohlídka inovačních prostor. První výměnná návštěva (do Žiliny) je plánována v období 1.-14.11.2013. 

Analýza dopadů a výsledků školení 

Po skončení všech tréninkových modulů a výměnných návštěv budou zanalyzovány výsledky a dopady formou dotazníkového šetření mezi účastníky. Následně bude vypracována samotná analýza. 

Manuál pro začínající podnikatele a inovátory 

Jedná se o hlavní tištěný výstup projektu, který bude sloužit pro talentované absolventry vysokých škol a inovátory resp. začínající podnikatele. Budou v něm zesumarizovány všechny získané poznatky ze školicího programu a výměnných návštěv. Manulá bude kromě tištěné podoby též uveřejněn v elektronické formě na webových stránkách projektu.  

Školicí modul pro školitele 

Cílem této aktivity je zabezpečit udržitelnost školicího programu prostřednictvím vyškolení dalších školitelů v problematice kreativity a zručnosti v globálním podnikání. Tento modul bude skládat ze dvou školení, kdy účastníky budou lektoři, účitelé, kteří mají z části teoretické a nebo praktické zkušenosti v dané oblasti. Podkladem pro tento modul bude též zpracovaný manuál. Školení bude probíhat interaktivní formou v podobě výměny zkušeností mezi účastníky a lektorem modulu.

Vytisknout E-mail