Jihomoravský kraj

2015 - 2016

JMK 2015-16 - PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ FORMOU ROZVOJE INFORMAČNÍHO A VZDĚLANOSTNÍHO POTENCIÁLU

Podnikatelské subjekty svými aktivitami rozvíjí ekonomický potenciál regionu, zaměstnáváním občanů snižují nezaměstnanost a tím se aktivně podílejí na ekonomicko-sociálním rozvoji Jihomoravského kraje. Tento projekt je svým zaměřením jednoznačně protikrizovým, neboť řeší hlavní a zásadní otázky udržení a rozvoje ekonomiky Jihomoravského kraje. Vzhledem k nelehké hospodářské situaci, která je způsobena celosvětovou hospodářskou krizí, je nutno komplexně podporovat podniky v Jihomoravském kraji. V současné době je nutné postupovat systematicky, tj. nejen na úrovni národní, ale především pomoci konkrétním firmám, živnostníkům a potenciálním zájemcům o realizaci podnikatelských záměrů v jednotlivých regionech kraje. Protikrizová opatření a aktivity, které tento projektu obsahuje, zvýší konkurenceschopnost podnikatelských subjektů. Všechna tato protikrizová opatření a aktivity vyžadují koordinované úsilí podnikatelů, které bude zajišťovat Krajská hospodářská komora Jižní Moravy.

Realizace projektu je členěna do následujících kapitol:

  1. Podpora začínajícím podnikatelům
  2. Poskytování služeb Informačních míst pro podnikatele
  3. Krajská konference v regionech
  4. Regionální podnikatelská setkání
  5. Partnerství v projektech

Všechny uvedené aktivity budou navzájem provázány. Každá aktivita tak bude přispívat k propagaci ostatních a bude těžit z jejich výsledků.