KOMPAS

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

01/2017 - 12/2022

PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS)

ANOTACE

Projekt Predikce trhu práce (Kompas) je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg.č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15.122/0006097 a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. KHK JM je partnerem projektu jako krajská platforma Jihomoravského kraje.

Detailní informace k predikcím trhu práce jsou dostupné na https://www.predikcetrhuprace.cz/.

Metodika tvorby predikcí ZDE

DOBA REALIZACE

 • Zahájení: 1. 1. 2017
 • Ukončení:  31. 12. 2022

CÍLE

Projekt má tři hlavní cíle:

I. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni

II. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce

III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin - jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např.samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY

 • KA 1      Vyhodnocení stávající situace v předvídání kvalifikačních potřeb trhu práce v ČR
 • KA 2      Mapování trendů trhu práce a potřeb/očekávání uživatelů v souvislosti s tvorbou predikce trhu práce
 • KA 3      Zdokonalení existujícího predikčního modelu na národní úrovni včetně metodiky
 • KA 4      Tvorba predikčních modelů na regionální úrovni včetně odpovídajících metodik (pro jednotlivé kraje)
 • KA 5      Zajištění a příprava dat v dlouhodobé časové řadě pro model národní úrovně
 • KA 6      Zajištění a příprava kvantitativních a kvalitativních dat v dlouhodobé časové řadě pro model regionální úrovně (pro každý kraj)
 • KA 7      Regionální monitoring trhu práce
 • KA 8      Vytvoření regionálních struktur
 • KA 9      Verifikace modely dosažených výstupů na regionální a národní úrovni
 • KA 10     KOMPAS trhu práce
 • KA 11     Vytvoření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce
 • KA 12     Řízení a odborné vedení
 • KA 13     Evaluace

VÝSLEDKY A VÝSTUPY

Kód indikátoru

Název

Měrná

jednotka

Typ indikátoru

Cílová hodnota

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

57

62600

účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

57

67410

Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb

Služby

Výsledek

17

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů

Dokumenty

Výstup

13


REALIZÁTOR A PARTNEŘI

 • Realizátor a příjemce dotace
  Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Partner s finančním příspěvkem v Jihomoravském kraji
  Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek
 • Další partneři zástupci zbývajících 13 krajů ČR (kraje, hospodářské komory, nositelé paktů zaměstnanosti apod.) centrální partneři (VÚPSV, v.v.i., NVF, o.p.s.)

KHK JM, spolek na projektu participuje jako nositel Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje.

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Richard Podborský, MBA

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: +420 724 243 459 

 

 Logo OPZ barevné (002).jpg                        

 

Vytisknout E-mail