KOMPAS

Napsal Super User dne . V kategorii Projekty

Hodnocení uživatelů: 0 / 5

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

01/2017 - 12/2022

PREDIKCE TRHU PRÁCE (KOMPAS)

ANOTACE

Projekt Predikce trhu práce (Kompas) je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci OP Zaměstnanost pod reg.č. CZ.03.1.54/0.0/0.0/15.122/0006097 a je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. KHK JM je partnerem projektu jako reprezentant krajské platformy Jihomoravského kraje.

DOBA REALIZACE

CÍLE

Projekt má tři hlavní cíle:

I. Tvorbu predikce trhu práce na národní úrovni

II. Tvorbu predikcí regionálních trhů práce

III. Rozšíření odborného pracoviště pro monitorování a predikce trhu práce na MPSV

V rámci projektu budou na základě sběru dat zpracovány prognózy budoucích potřeb a trendů na trhu práce, které pak mohou sloužit jako základní východisko pro koncepční a strategická rozhodnutí cílových skupin - jak zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MŠMT, MMR), tak dalších institucí (např.samospráva, zaměstnavatelé, odbory, vzdělávací instituce). Výstupy projektu tak umožní zainteresovaným subjektům zkvalitnit proces plánování a rozhodování v oblasti trhu práce tak, aby co nejvíce odpovídal reálné situaci. Současně výstupy z projektu umožní s dostatečným předstihem reagovat na očekávané změny a přijmout taková opatření, která nadále umožní optimální fungování trhu práce jak na národní, tak na regionální úrovni.

ROZPOČET KRAJSKÉ PLATFORMY

KLÍČOVÉ AKTIVITY

VÝSLEDKY A VÝSTUPY

Kód indikátoru

Název

Měrná

jednotka

Typ indikátoru

Cílová hodnota

60000

Celkový počet účastníků

Osoby

Výstup

57

62600

účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti

Osoby

Výsledek

57

67410

Počet nově zavedených nebo inovovaných služeb

Služby

Výsledek

17

80500

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů

Dokumenty

Výstup

13


REALIZÁTOR A PARTNEŘI

Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek na projektu participuje jako nositel Paktu zaměstnanosti Jihomoravského kraje (více zde).

Vytisknout